Δεν Συν...Φωνούν!!!: Χαμός στη διακαναλική της «Συν...Φωνίας Πολιτικών Κομμάτων»