Τσίπρας για τις διαδικτυακές επιθέσεις σε ΜΜΕ με καρέκλα και χωρίς