Σίγησε για πάντα ο «ήρωας της κιθάρας» Γιάννης Σπάθας