ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκη. Τρείς κι ο κούκος ... οι αντιδράσεις