Κάτοικος Μενιδίου: «Ξύπνησαν μνήμες του παρελθόντος με τον σεισμό»