Στο Παγκράτι το γεύμα του Κ. Μητσοτάκη με τους πολιτικούς συντάκτες