Για θέματα εθνικής ασφάλειας ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός