Φίλης: Πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική και αναστοχασμό