Γιατί η κυβέρνηση επέλεξε την 7η Ιουλίου για τη διεξαγωγή των εκλογών