Συνεχίζονται οι έρευνες στην Κόκκινη Λίμνη και στη Λίμνη Μεμί