Κάνουμε ανάλυση του περιεχομένου των σποτ των Κομμάτων