Με φραντζόλες οι καθαρίστριες του Δρομοκαΐτειου στην Ηρώδου Αττικού