Μειονοτικό κόμμα στην Θράκη - Συνεργάζονται με αλβανούς και σκοπιανούς