Κύπρος: Γεννήθηκε χωρίς χέρια αλλά η ίδια «φοράει φτερά»