«Μάχη» Σαλβίνι – ακτιβιστών με «φόντο» 53 ανθρώπινες ζωές