Μαθητές δημοτικού παρουσιάζουν την πόλη τους μέσω εφαρμογής