Ιερολοχίτες φώναξαν συνθήματα κατά της Γυμνής Ποδηλατοδρομίας στη Θεσσαλονίκη