ΕΕ: Ικανοποίηση Αναστασιάδη για την απόφαση του Συμβουλίου…