«Τίτλους τέλους» στην απεργία τους ρίχνουν τα διαγνωστικά κέντρα