Επισκέψιμο πάλι το «Ναυάγιο» στη Ζάκυνθο, με όρους και κανόνες