Ο Παπαγγελόπουλος παραδέχθηκε την ύπαρξη τηλεφωνημάτων