Γ. Ρούσσος: «Η Τουρκία δηλώνει ότι δεν υπάρχει λύση που δεν την περιλαμβάνει!»