Ο νέος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης χορεύει ποντιακά.!!!