Η πρώτη Ρόμποκον άνοιξε τις πύλες της στη Θεσσαλονίκη