Σκόπια: Νέο Διαφημιστικό μύνημα πρόκληση. Πουθενά το «Βόρεια»