Πανελλήνιες: Αυξημένα ποσοστά υποψηφίων κάτω από τη βάση - Μείωση αριστούχων