Σύρος: Ομιλία Α/ΓΕΝ για εκδήλωση «Μέγα της Θαλάσσης Κράτος»