Συνεδριάζει στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών