Δραγασάκης: Κόψαμε το ΕΚΑΣ. Πετρόπουλος: Δεν το κόψαμε