Κατατέθηκε η τροπολογία για τη διατήρηση του αφορολόγητου