Ο Επίτιμος Α/ΓΕΣ Κ.Γκίνης αναλύει με ψυχραιμία τα Ελληνοτουρκικά