Ο νόμος για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της ΕΕ τίθεται σε ισχύ από σήμερα