Κτηματολόγιο: Κίνδυνος για το σύνολο του έργου από τις παρατάσεις