Πρώτη φορά Αριστερά: Υπουργός δεν αφήνει κανέναν να μιλήσει...