Μαρίνα Πατούλη: «Είναι αφροδισιακό να βλέπεις τον άντρα να βιδώνει λάμπες!