Το «Χαμόγελο του Παιδιού» βράβευσε τον έφηβο Βασίλη για την γενναιότητα του