Στην Αθήνα ο Σουντανί για λογαριασμό του Ολυμπιακού