Συνεχίζεται η υλοτόμηση των «άρρωστων» δένδρων στο Σέιχ-Σου