Κύπρος: Δηλώσεις από κατοίκους που ζητούν την επιστροφή της Αμμοχώστου