Καμμένα Βούρλα: Διαμελίστηκε μπροστά στον άνδρα της