Β. Κανέλλης: Ο Τσίπρας βάζει μπροστά τους «Τσιπροφύλακες»