Ανοίγει ο δρόμος για τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης ουσιών