Γεννηματά: «Προοδευτικό είναι να μην αφήνεις κανέναν αβοήθητο»