Πρόεδρος Κύπρου Αναστασιάδης για τις τουρκικές προκλήσεις