Υπογράφεται η κοινοπραξία για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην Κρήτη