Άρχισε η υλοτόμηση των άρρωστων δένδρων στο ΣΕΙΧ-ΣΟΥ