Πάλι καλά που έχουμε συγγενείς! Σε σπίτια συγγενών οι διακοπές του Έλληνα...