Αναβίωση του όρκου του Ιπποκράτη απο γιατρούς Ανατολής και Δύσης