Άγκυρα: Η επιστολή Σάναχαν για τα F-35 δεν αρμόζει στο συμμαχικό πνεύμα…