Έκπτωση στην τιμή του F35 - Η Ελλάδα στους υποψήφιους αγοραστές